اخبار

برنامه مشترك انجمن هاي علمي معماري و مهندسي مكانيك با همراهي...

۱۷ دی ۱۴۰۲

نشست مشترک مدیریت نوآوری دانشگاه فردوسی با مدیران مراکز...

۱۷ دی ۱۴۰۲

نشست مدیریت نوآوری با اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه با موضوع...

۱۵ آذر ۱۴۰۲


آدرس دبیرخانه: رشت - تقاطع انتظام - مجتمع اداری -پارک...

۰۷ مرداد ۱۴۰۰


دومین فراخوان ثبت‌نام متقاضیان طرح جوانه گرنت فناوری...

۱۹ خرداد ۱۴۰۰


برنامه علوم انساني پيشران در راستاي نيل به اهداف سند...

۱۹ خرداد ۱۴۰۰


برنامه علوم نظري پيشران در راستاي نيل به اهداف سند راهبردي...

۱۹ خرداد ۱۴۰۰
×

توجه

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
وبينار خدمات سرمايه گذاري صندوق نوآوري و شكوفايي برگزار شد
وبينار خدمات سرمايه گذاری صندوق نوآوری و شكوفايي روز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۳۹۹، با حضور جناب آقای مهندس محمد حسین رضوانیان - مدیر ارزیابی سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی -برگزار شد

فایل جلسه
لینک فیلم وبینار

 

1

فرهنگ نوآوری

1

شبکه نوآوری

1

ایستگاههای نوآوری

1

چالشهای نوآوری و فناوری