فراخوان طرح جوانه گرنت فناوری

دومین فراخوان ثبت‌نام متقاضیان طرح جوانه گرنت فناوری از ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰ در آدرس techgrant.msrt.ir آغاز شده است

برنامه گرنت فناوری از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بسط و توسعه فعالیتهای نوآورانه در دانشگاهها و مراکز پژوهشی طرح‌ریزی شده است. این برنامه با حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دارای ایده‌ّای فناورانه و بازارگرا در قالب "طرح جوانه" در کشور اجرایی شده است. اعضای هیاًت علمی دانشگاهها و موًسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند، مخاطبین اصلی این طرح جوانه خواهند بود.