لیگ نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد


گروه نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد با هدف حمايت از ايده ها و طرح هاي خلاقانه دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي، ترويج و گسترش فرهنگ نوآوري در زيست بوم فناوري و نوآوري شرق كشور، طي دو سال گذشته اقدام به برگزاري رويدادي با نام ليگ نوآوري نموده است. در اين رويداد با استفاده از زيرساخت هاي موجود در دانشگاه سعي گرديد تا فضاي رشد و بالندگي براي شركت كنندگان در ليگ فراهم آيد. در اين مسير، انجمن هاي علمي دانشجويي به عنوان يكي از نهادهاي پويا و فعال دانشگاه، نقش بسزايي در برگزاري هر چه بهتر اين رويداد داشته و دارند. روحيه كار تيمي با چاشني نوآوري و خلاقيت در انجمن هاي علمي دانشجويي سبب شد تا حركتي نظام مند در بدنه دانشجويي شكل گرفته و منجر به ارايه طرح هاي نوآورانه و موفقيت بيش از پيش ليگ گرديد.
گروه نوآوري دانشگاه به پشتوانه تجربيات بدست آمده در برگزاري دو دوره گذشته و با رويكرد اجرايي نمودن الگوي نوآوري باز، در سال جاري (1399) اقدام به جلب مشاركت شتابدهنده ها به عنوان اعضاي فعال در زيست بوم فناوري و نوآوري استان، نموده است. در اين دوره علاوه بر شتابدهنده هاي مستقر در دانشگاه، شاهد حضور شتابدهنده هاي معتبر استان خراسان رضوي به عنوان حاميان ليگ نوآوري و سرمايه گذاران هدفمند بر روي ايده هاي برگزيده ليگ هستيم.
با توجه به زمينه هاي فعاليت متنوع شتابدهنده هاي حاضر در ليگ سال جاري، تنوع ايده ها و طرح هاي نوآورانه به خوبي پوشش داده شده و تسهيلات مناسبي شامل گرنت و امكانات ويژه براي تيم هاي برگزيده، علاوه بر تسهيلات گروه نوآوري در نظر گرفته شده است. اين تسهيلات به تفكيك هر يك از حاميان در ادامه آمده است.
صاحبان ايده با شركت در ليگ نوآوري در يك فرايند نظام مند براي تبديل ايده به محصول، هدايت خواهند شد و رسيدن به نتيجه و خروجي مشخص يكي از اهداف اصلي در اين رويداد است. در اين راستا گروه نوآوري دانشگاه به همراه شتابدهنده هاي حاضر در ليگ، نسبت به ارايه تسهيلات مالي و امكانات هدفمند به ايده هاي برتر، برنامه ريزي كرده و اميد است، صاحبان ايده در هر سطح و توانايي نسبت به شركت در اين رويداد و رقابت با سايرين اقدام نمايند.
نکته مهم: شركت در ليگ نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد، از نظرسن و تحصيلات محدوديت ندارد.
نكته جالب توجه در اين ليگ رقابتي بودن رويداد، هم براي صاحبان ايده و هم براي حاميان ايده است. صاحبان ايده مي توانند در هنگام ثبت نام يك يا چند حامي را متناسب با ايده خود انتخاب نموده و پس از ثبت ايده به فرايند داوري وارد شوند. در صورت كسب حد نصاب امتيازات لازم و ورود به مرحله بعد، حاميان ايده در خصوص جذب بهترين ايده رقابت خواهند كرد و بهترين پيشنهاد به صاحب ايده، ارايه خواهد شد. گروه نوآوري دانشگاه به منظور حمايت از ايده هاي برتر، در تمامي حوزه ها (نوآوري باز) حضور خواهد داشت و آمادگي جذب ايده هاي برتر (در صورت عدم ارايه پيشنهاد از سوي حاميان) را به عنوان پشتيبان ليگ دارد.
ليگ نوآوري يك رويداد چند مرحله اي به شرح زير است:
 • ثبت ايده در سامانه ليگ نوآوري و دريافت كد رهگيري
 • غربالگري ايده ها (داوري اوليه و كسب حداقل شرايط و امتيازات به منظور انتخاب تيم ها با حداقل 10 برابر ظرفيت منتخبين ليگ)
 • ورود تيم هاي منتخب به مرحله پيش شتابدهي دو ماهه (ارايه كارگاه ها، دوره هاي آموزشي و خدمات منتورينگ جهت پرورش ايده و كسب آمادگي براي رقابت اصلي به صورت رايگان)
 • ارايه ايده در حضور حاميان و سرمايه گذاران (دمو دي)
 • داوري نهايي و انتخاب ايده هاي برتر (با حضور داوران دانشگاه و شتابدهنده ها)
 • ورود تيم هاي برگزيده به مرحله شتابدهي شش ماهه (محل استقرار تيم برگزيده در دانشگاه يا شتابدهنده ها متناسب با انتخاب صاحب ايده و نتيجه داوري نهايي تعيين و گرنت 30 ميليون توماني در قالب تسهيلات مادي و/يا خدمات به شرح زير توسط دانشگاه يا شتابدهنده پذيرنده به هر كدام از تيم هاي برگزيده در دوره شش ماهه شتابدهي اعطا مي گردد)
 • رويداد كاربست نوآوري (اين مرحله با حضور تيم هاي برگزيده و ارايه نتايج دوره شتابدهي برگزار مي گردد و يك تيم به عنوان منتخب منتخبين، برگزيده شده و جايزه ويژه ليگ به همراه تسهيلات ورود به مركز رشد دانشگاه و سرمايه گذاري هلدينگ دانشگاه را دريافت مي نمايد)
 • مراسم اختتاميه ليگ و اعطاي تنديس ويژه به شتابدهنده برتر ليگ نوآوري
تسهیلات گروه نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد در لیگ نوآوری
 • اعطای گرنت( اعتبار) اجرای طرح به مبلغ 300 میلیون ریال
 • امکان استفاده از میز و فضای کار اشتراکی در مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه
 • امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاه های مرکز نوآوری و یا معرفی جهت استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی دانشگاه در چهارچوب ضوابط
تسهیلات پارک علم و فناوری خراسان رضوی در لیگ نوآوری
شتاب دهنده های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد
 • (زمینه تخصصی فعالیت: در زمینه استارتاپ ها و حمایت از ایده های نوآورانه مرتبط با حوزه فضا پایه)

  تسهیلات شتاب دهنده فضاپایه گرانش مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • کشاورزی فضاپایه
  • صنعت و معدن فضا پایه
  • مدیریت شهری فضا پایه
  • پایش مخاطرات طبیعی
  • پایش صنعت برق به کمک فضا پایه
  • صنعت ناوبری و فضا پایه
 • (زمینه تخصصی فعالیت: محصولات هایتک حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی، مهندسی بافت، مهندسی تکنولوژی و ارزش گذاری فناوری)

  تسهیلات شتاب دهنده مدتک مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • سلامت و نوآوری پزشکی و تجهیزات پزشکی
  • داروهای حوزه تنفسی
  • کووید 19 و راه های مبارزه با عفونت های ویروسی
  • داروهای گیاهی کاربردی
  • فناوری اطلاعات و سلامت
  • سیستم های کمک پشتیبان تصمیم گیری در علوم پزشکی
 • (زمینه تخصصی فعالیت:کسب و کار های حوزه سلامت، آموزش، IT ، ICT ، فین تک و سبک زندگی)

  تسهیلات شتاب‌دهنده تریگ‌آپ به استارتاپ‌ها مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • مدیریت منابع
  • سبک زندگی
  • فناوری اطلاعات
  • اینترنت اشیا
  • فناوری های مالی
  • فناوری های آموزشی
شتاب دهنده های مستقر در استان خراسان رضوی
 • (زمینه تخصصی فعالیت: در حوزه های خدمات و صنعت خودرو و برق)

  تسهیلات شتاب دهنده مهام توس مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • کاهش هزینه بالای تولید،انتقال و توزیع برق
  • افزایش بهره وری قطعه سازان خودرو در جهت رقابت پذیری با قطعات چینی
 • (زمینه تخصصی فعالیت: صنایع غذایی، دام و طیور، خدمات، کشاورزی، حمل و نقل، فین تک،سبک زندگی ، تبلیغات و افزایش مشارکت مشتری)

  تسهیلات شتاب دهنده ناوک مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • پلتفرمهای فعال در حوزه های صنایع حامی(دام و طیور ،کشاورزی، حمل و نقل و صنایع غذایی)
  • پلتفرمهای فعال در حوزه افزایش مشارکت مشتری
 • (زمینه تخصصی فعالیت:برنامه نویسی و دیجیتال مارکتینگ)

  تسهیلات شتاب دهنده آریانا مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • آموزش های خاص به نیرو های متخصص در شتاب دهنده
 • (زمینه تخصصی فعالیت:اطلاع رسانی و رسانه های جدید، بازی و سرگرمی، آموزش و صنعت محتوا، خدمات شهری و گردشگری)

  تسهیلات شتاب دهنده فردوسی مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • حل مشکلات تیمی از طریق آمورش
 • (زمینه تخصصی فعالیت :فناوری اطلاعات (IT) در سه بخش تجارت الکترونیک، سلامت، گردشگری)

  تسهیلات شتاب دهنده اندیشه خوارزم مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • بازاریابی الکترونیکی مبتنی بر بلاک چین
  • طراحی سیستم تشخیص اصالت کالا مبتنی بر بلاک چین
  • سامانه نظرسنجی کالا مبتنی بر بلاک چین به لیگ نوآوری
 • (زمینه تخصصی فعالیت: در حوزه دام، کشاورزی و طیور و داروهای دامی)

  تسهیلات شتاب دهنده تکاب مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • حوزه کشاورزی دام و طیور و توسعه روستایی
 • (زمینه تخصصی فعالیت: حمایت و شناسایی از استارتاپ های نوپا، مشاوره و حلقه اتصال بین گروه های استارتاپی شتابدهنده و سرمایه گذار، مرجع تخصصی حل اختلاف کسب وکارهای نوپا)

  تسهیلات شتاب دهنده خانه استارتاپ مشهد مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • استفاده از گوگرد در صنایع خلاق
  • حوزه سرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت ها
 • زمینه تخصصی فعالیت: شهر هوشمند و IOT

  تسهیلات فرا شتاب دهنده سانباپلاس مستقر در استان خراسان رضوی


  چالش اختصاصی شتابدهنده:

  • عدم برابری سطح فکری سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر
  • توهمات استارت‌آپ‌ها در قیمت گذاری استارت‌اپ‌ها و اطلاع نداشتن از ارزش واقعی همکاری
  • قطع ارتباط همکاری استارت‌اپ با شتاب‌دهنده
  • حل اختلاف مسائل حقوقی و قضایی شتاب‌دهنده با استارت‌آپ
  • عدم اطلاع رسانی صحیح سرمایه‌گذار‌ها و عدم آشنایی سرمایه‌گذاری بازار با استارت‌آپ
  • توقعات استارت‌آپ‌ها از شتاب‌دهنده
توجه: در هنگام انتخاب شتابدهنده‌ها به نکات زیر دقت فرمایید.
 • مركز نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد، پذيراي تمامي ايده ها بدون محدوديت در موضوع ايده (با رويكرد نوآوري باز) خواهد بود.
 • در صورتي كه تمايل به استقرار و استفاده از تسهيلات ساير شتابدهنده ها را داريد، بايستي شتابدهنده مد نظر خود را متناسب با موضوع ايده و هماهنگ با موضوع فعاليت شتابدهنده انتخاب نماييد.
 • انتخاب بيش از يك شتابدهنده بلا مانع است.
 • در صورت برگزيده شدن در ليگ، محل استقرار و تسهيلات، مطابق با انتخاب شما در اين مرحله تعيين شده و در صورت اعلام حمايت بيش از يك مركز از ايده شما، بهترين پيشنهاد تسهيلات از سوي حاميان به شما اعطا خواهد شد.

شرایط پذیرش ایده در لیگ نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد


شرایط اولیه و لازم برای تکمیل فرم ثبت طرح جهت پذیرش در لیگ نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر است:
 • متقاضیان باید طرح یا ایده نوآورانه پیشنهادی را از طریق وب سایت لیگ نوآوری دانشگاه ارائه نمایند.
 • طرح ارائه شده نباید ناقض هیچ حق مالکیتی باشد
 • به طرح های ناقص یا طرح که پس از مهلت تعیین شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه های پیاده سازی ایده های برتر در چارچوب ارائه اعتبار از طریق مرکز نوآوری حمایت مالی می‌گردد.
توجه، لطفا دقت نمائید:
 • قبل از هر اقدامی بخش های مختلف سایت را بررسی و در خواست خود را مطابق با خدمات قابل ارائه در آن بخش ارسال نمائید.
 • تکمیل همه قسمت ها الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در حین ثبت اطلاعات، با شماره ۳۸۸۰۲۴۹۹-۰۵۱ تماس بگیرید.
 • اگر در خصوص خدمات مورد نیاز آگاهی کامل ندارید، از طریق ایمیل گروه نوآوری به آدرس و با ذکر عنوان لیگ نوآوری سوالات خود را مطرح نمائید.
 • اطلاعات شخصی هرکدام از اعضای تیم برای تکمیل فرم الزامی می باشد (نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره تماس)*.
خواهشمند است پیش از تکمیل فرم به موارد زیر توجه نمائید:
 • تکمیل فرم پذیرش ایده صرفا با هدف آشنایی با شرکت و طرح شما کاربرد دارد و هیچگونه تعهدی برای تأمین مالی طرح توسط مرکز نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد نمی کند.
 • توجه داشته باشید که اثبات عدم رعایت صداقت در تکمیل اطلاعات در هر مرحله از فرآیند ارزیابی موجب رد شدن طرح در آن مرحله از سوی مرکز نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد خواهد شد.

فرم پذیرش ایده/طرح (لیگ نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد)


اطلاعات ثبت‌نام کننده ایده
موافقت نامه دانشگاه جهت حفظ محرمانگی

دانشگاه ملزم به حفظ اطلاعات فنی و پژوهشی ایده های ارایه شده توسط شرکت کنندگان در طول برگزاری لیگ به صورت محرمانه و مکتوم خواهد بود و مکلف به حفظ و عدم افشای آن می باشد.