برنامه مشترك انجمن هاي علمي معماري و مهندسي مكانيك با همراهي مديريت نوآوري و مالكيت فكري دانشگاه، با سخنراني دكتر پوريا پهلوان، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي TU Delft و بنيان‌گذار شركت دانش‌بنيان SHM Next هلند، با موضوع Research for Impact در روز چهارشنبه ۱۳ دي ماه ۱۴۰۲ در سالن اجتماعات و باغ يادگيري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد. 

در این نشست که بر چگونگی و چرایی اهمیت اثرگذاری پژوهش تمرکز داشت، دانشجویان با محورهای پژوهش های کاربردی آشنا شدند.

جلسه تكميلي پرسش و پاسخ صميمانه در باغ يادگيري دانشكده معماري و شهرسازي حسن ختام اين نشست بود.  

impact