پارک علم و فناوری گیلان

  • آدرس دبیرخانه: رشت - تقاطع انتظام - مجتمع اداری -پارک علم و فناوری گیلان-کدپستی: ۴۱۴۵۹۱۴۱۴۵
  • تلفن:۳- ۳۳۴۶۱۵۴۱(۰۱۳)
  • نمابر:۳۳۴۶۱۵۳۱(۰۱۳)
  • کدپستی:
  • آدرس سایت: gstp.ir