اخبار

برنامه مشترك انجمن هاي علمي معماري و مهندسي مكانيك با همراهي...

۱۷ دی ۱۴۰۲

نشست مشترک مدیریت نوآوری دانشگاه فردوسی با مدیران مراکز...

۱۷ دی ۱۴۰۲

نشست مدیریت نوآوری با اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه با موضوع...

۱۵ آذر ۱۴۰۲


آدرس دبیرخانه: رشت - تقاطع انتظام - مجتمع اداری -پارک...

۰۷ مرداد ۱۴۰۰


دومین فراخوان ثبت‌نام متقاضیان طرح جوانه گرنت فناوری...

۱۹ خرداد ۱۴۰۰


برنامه علوم انساني پيشران در راستاي نيل به اهداف سند...

۱۹ خرداد ۱۴۰۰


برنامه علوم نظري پيشران در راستاي نيل به اهداف سند راهبردي...

۱۹ خرداد ۱۴۰۰
×

توجه

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
مديريت فضاپايه شهري
آغاز سومين رويداد فصلانه شتاب‌دهنده كسب و كارهاي فضاپايه گرانش
باموضوع: مديريت فضاپايه شهري
شما مي‌توانيد ايده‌هايي كه مرتبط با كاربردهاي فضاپايه در مديريت شهري هستند مانند: پايش فضاي سبز شهري، پايش ساخت و سازهاي غيرمجاز، بررسي نواحي حريم شهر و ... را از تاريخ ۲۲تا ۲۸ آذر ماه به درگاه grac.ir ارسال فرمائيد.
پس از داوري، 3 ايده از دانشجويان دانشگاه فردوسي و 3 ايده از ساير شركت كنندگان به عنوان ايده‌هاي برتر وارد دور پيش‌شتابدهي شده و از آن‌ها حمايت‌هاي مالي و فني تا تبديل شدن به كسب و كار خواهد شد.

1

فرهنگ نوآوری

1

شبکه نوآوری

1

ایستگاههای نوآوری

1

چالشهای نوآوری و فناوری