فراخوان ایده‌های فناورانه و نوآورانه مرتبط با صنعت فولاد

اولین فراخوان جذب، بررسی و حمایت از ایده / طرح‌های نوآورانه در حوزه صنعت فولاد