تمدید مهلت ارسال پیشنهاده طرح های نوآورانه در حوزه علوم و فناوری های پیشران دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به درخواست های مطرح شده نسبت به تمدید مهلت فراخوان و در راستای برنامه جامع نوآوری دانشگاه ومشاركت حداكثری همكاران محترم در ایجاد ظرفیت های موثر برای اجرای پروژه های نوآورانه، مهلت ثبت و ارسال پیشنهاده تا تاریخ 20 خرداد ماه تمدید گردیده است

 

  • لینك جلسه وبینار در خصوص آشنایی با ویژگی های فراخوان طرح های نوآورانه در حوزه علوم و فناوری های پیشران ، ارائه شده توسط گروه نوآوری در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲