قابل توجه داور محترم: اطلاعات کاربری . رمز عبور از طریق ایمیل و پیامک برای شما ارسال شده‌است.
درصورتیکه دریافت نکرده‌اید، با ایمیل و یا با کارشناس نوآوری دانشگاه با شماره ۳۸۸۰۲۴۹۹ - ۰۵۱ تماس حاصل فرمایید.